hosting solutions, domain registration, Host, domain, asp.net hosting,host asp,host asp.net,.net hosting,hosting,design,ThietKeWeb,Thiet ke web, Thiết kế web,reseller hosting,dedicated server,server,VPS,plesk,helm,hosting controller,thiet ke website, thiet ke trang web, hosting vietnam, vietnam hosting, windows hosting, host windows, linux hosting, host linux, web design, vietnam domain, domain vietnam
   
Hotline: 0988881881


Domain
Bảng giá
.COM/.NET/.ORG 280.000 / năm
.INFO 250.000 / năm
.CO (new) 650.000 / năm
.BIZ 250.000 / năm
.TV 680.000 / năm


Hosting Vietnam | Vietnam Hosting | Host Viet | Viet Host | Thiet ke web | Thiet ke website | Host | Windows Hosting | ASP.Net hosting | dang ky ten mien | Domain | Hosting Solutions | .Net hosting | Domain registration | host asp | host asp.net | hosting | design | ThietKeWeb | Thiết kế web | reseller hosting | dedicated server | server | VPS | plesk | helm | hosting controller | cPanel | free Hosting | host miễn phí | Host giá rẻ | hosting giá rẻ | Free domain | ten mien vietnam | domain vietnam | vietnam domain | linux hosting | hosting linux | php hosting | đại lý hosting | đại lý host | host miễn phí | host php | dang ky ten mien | ten mien vietnam | thiet ke trang web | vietnam design | design vietnam | web design | design web
Windows 2008 - Máy chủ nước ngoài
Windows 2008 Silver NN
 đăng ngày: 03/09/2010 hồi 05:18:58
Dung lượng 500 MB
Băng thông 30 GB
Số lương tên miền 01
Tên miền chạy chung 05
Số lượng hòm thư POP3 10
Tên miền phụ 10
MSSQL Server 2008 01
Dung lượng MSSQL 500 MB
Giá: 1.000.000 VND/năm
Miễn phí 01 tên miền .com
Windows 2008 Gold NN
 đăng ngày: 02/09/2010 hồi 05:25:45
Dung lượng 2000 MB
Băng thông 80 GB
Số lương tên miền 03
Tên miền chạy chung 10
Số lượng hòm thư POP3 100
Tên miền phụ 100
MSSQL Server 2008 03
Dung lượng MSSQL 2000 MB
Giá: 1.800.000 VND/năm
Miễn phí 01 tên miền .com
Windows 2008 Platinum NN
 đăng ngày: 01/09/2010 hồi 05:31:31
Dung lượng 5000 MB
Băng thông 200 GB
Số lương tên miền 05
Tên miền chạy chung 100
Số lượng hòm thư POP3 300
Tên miền phụ 300
MSSQL Server 2008 05
Dung lượng MSSQL 5000 MB
Giá: 3.600.000 VND/năm
Miễn phí 01 tên miền .com
Windows 2008 Diamond NN
 đăng ngày: 31/08/2010 hồi 05:36:39
Dung lượng 8000 MB
Băng thông 500 GB
Số lương tên miền 10
Tên miền chạy chung 200
Số lượng hòm thư POP3 500
Tên miền phụ 500
MSSQL Server 2008 10
Dung lượng MSSQL 10.000 MB
Giá: 4.800.000 VND/năm
Miễn phí 02 tên miền .com
Windows 2008 Max NN
 đăng ngày: 29/08/2010 hồi 05:40:09
Dung lượng 15.000 MB
Băng thông 1000 GB
Số lương tên miền 50
Tên miền chạy chung 500
Số lượng hòm thư POP3 1000
Tên miền phụ 1000
MSSQL Server 2008 50
Dung lượng MSSQL 10.000 MB
Giá: 6.800.000 VND/năm
Miễn phí 02 tên miền .com
Trang số:  1