hosting solutions, domain registration, Host, domain, asp.net hosting,host asp,host asp.net,.net hosting,hosting,design,ThietKeWeb,Thiet ke web, Thiết kế web,reseller hosting,dedicated server,server,VPS,plesk,helm,hosting controller,thiet ke website, thiet ke trang web, hosting vietnam, vietnam hosting, windows hosting, host windows, linux hosting, host linux, web design, vietnam domain, domain vietnam
   
Hotline: 0988881881


Domain
Bảng giá
.COM/.NET/.ORG 280.000 / năm
.INFO 250.000 / năm
.CO (new) 650.000 / năm
.BIZ 250.000 / năm
.TV 680.000 / năm


Hosting Vietnam | Vietnam Hosting | Host Viet | Viet Host | Thiet ke web | Thiet ke website | Host | Windows Hosting | ASP.Net hosting | dang ky ten mien | Domain | Hosting Solutions | .Net hosting | Domain registration | host asp | host asp.net | hosting | design | ThietKeWeb | Thiết kế web | reseller hosting | dedicated server | server | VPS | plesk | helm | hosting controller | cPanel | free Hosting | host miễn phí | Host giá rẻ | hosting giá rẻ | Free domain | ten mien vietnam | domain vietnam | vietnam domain | linux hosting | hosting linux | php hosting | đại lý hosting | đại lý host | host miễn phí | host php | dang ky ten mien | ten mien vietnam | thiet ke trang web | vietnam design | design vietnam | web design | design web
Đại lý hosting

Dưới đây là các gói Reseller mà chúng tôi đang có

 
Bên dưới là server Windows, các gói Reseller cho Linux với thông số và giá tương đương

 

Thông số Reseller Bzonre Reseller Silver Reseller Gold Reseller Platinum Reseller Diamond Reseller
Thanh toán 03 tháng 1.350.000 đ 1.800.000 đ 2.400.000 đ 4.000.000 đ 6.600.000 đ
Thanh toán 06 tháng 2.500.000 đ 3.300.000 đ 4.500.000 đ 7.200.000 đ 11.000.000 đ
Thanh toán 12 tháng 4.500.000 đ 6.000.000 đ 8.000.000 đ 13.000.000 đ 18.000.000 đ
Khuyến mại Miễn phí 01 tên miền quốc tế theo thời gian gói Reseller
Dung lượng đĩa cứng (Disk space) 10 GB 20 GB 40 GB 60 GB 100 GB
Băng thông hàng tháng(Bandwidth) 80 GB 100 GB 120 GB 180 GB 300 GB
Số lượng tên miền sử dụng (domains) 20 35 60 Không giới hạn Không giới hạn
IP cố định 0 0 0 01 01
Số lượng MSSQL database 30 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng MSSQL database (không tính vào dung lượng đĩa cứng) Free 1000 MB Free 1.500 MB Free 2000 MB Free 3000 MB Free 5000 MB
Số lượng MySQL database 30 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng MySQL database Free 1000 MB Free 1.500 MB Free 2000 MB Free 3000 MB Free 5000 MB
Số lượng email POP3 300 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng lưu trữ Email (không tình váo dùng lượng đĩa cứng) Free 1000 MB Free 1.500 MB Free 2000 MB Free 3000 MB Free 5000 MB
Số lượng tên miền phụ (Sub domains) 300 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng tên miền chạy chung (Domain Alias) 300 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
FTP Account
Domain name server (DNS)
ns1.yourdomain.com
ns2.yourdomain.com
Các chức năng trong quản lý hosting (Plesk Control Panel / DirectAdmin (Linux))
Thay đổi mật khẩu, thông tin hosting
Kiểm tra dung lượng đĩa cứng đã sử dụng
Quản lý tập tin, thư mục (File Manager)
Cấp quyền đọc, ghi cho tập tin, thư mục
Quản lý hòm thư POP3
Kiểm tra thư trực tuyến (Webmail)
Sao lưu, khôi phục dữ liệu (Backup, Restore)
Quản lý cơ sở dữ liệu
Quản lý kết nối cơ sở dữ liệu
Quản lý các chức năng của hosting
Quản lý tên miền phụ
Bảo vệ liên kết web, thư mục, hình ảnh...
Help & Support Có :: http://support.host.com.vn/ - Phone hotline: 0988881881
Các hỗ trợ sẵn có của hosting
ODBC / DSN
Microsoft.NET Framework (1.1/2.0/3.5)

ASP.NET 3.5/2.0/1.1 (Unlimited .Net Applications)

ASP.NET "DLL & Code behind"

ASP (Active server pages)
PHP Scripts

PERL Scripts
CGI-BIN
Register COM / DLL (windows)
Server Side Includes (SSI)
Microsoft Access (Multi Language) Có (Không giới hạn)
MySQL Database

Quản lý MySQL
Microsoft SQL Server

Enterprise Manager Access
Microsoft Index Server
Customizable Error Page
Password Protect Directories
Free PHP, ASP.NET Scripts
Thanh toán 03 tháng 1.350.000 đ 1.800.000 đ 2.400.000 đ 4.000.000 đ 6.600.000 đ
Thanh toán 06 tháng 2.500.000 đ 3.300.000 đ 4.500.000 đ 7.200.000 đ 11.000.000 đ
Thanh toán 12 tháng 4.500.000 đ 6.000.000 đ 8.000.000 đ 13.000.000 đ 18.000.000 đ
Khuyến mại Miễn phí 01 tên miền quốc tế theo thời gian gói Reseller
Các thành phần hỗ trợ (Components)
ASP.NET 3.5/2.0 / 1.1

ADO.NET

CDO
Cdonts
Persit ASPEmail
Persit ASPUpload
Persit ASPJpeg
Jmail
Msado 2.7
MSXML 4.0
MyPhpAdmin
Shockwave/Flash
Window Media
Các hỗ trợ của Email
Mailboxes POP3
Webdase Email
Catch-All Feature
Forwarding
Aliases
Autoresponders
Spam Protection System
Virus Protection (daily update)
Cấu hình máy chủ
Server Type Dual-Core Xeon
Server OS Windows 2003 Server / Linux
Administrator Control Panel

Plesk Control Panel / DirectAdmin

Các dịch vụ cộng thêm
Thêm 02 GB dung lượng 100.000 VND/tháng
Thêm 05 GB băng thông 60.000 VND/tháng
Thêm 500 email POP3 100.000 VND/tháng
Thêm 100 tên miền chạy chung 100.000 VND/tháng
Thêm 01 user account 30.000 VND/tháng
Thêm 01 database

30.000 VND/tháng

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%