hosting solutions, domain registration, Host, domain, asp.net hosting,host asp,host asp.net,.net hosting,hosting,design,ThietKeWeb,Thiet ke web, Thiết kế web,reseller hosting,dedicated server,server,VPS,plesk,helm,hosting controller,thiet ke website, thiet ke trang web, hosting vietnam, vietnam hosting, windows hosting, host windows, linux hosting, host linux, web design, vietnam domain, domain vietnam
   
Hotline: 0988881881


Domain
Bảng giá
.COM/.NET/.ORG 280.000 / năm
.INFO 250.000 / năm
.CO (new) 650.000 / năm
.BIZ 250.000 / năm
.TV 680.000 / năm

Hosting khách chọn nhiều nhất

Windows Gold NN
Windows Diamond NN

Hosting Vietnam | Vietnam Hosting | Host Viet | Viet Host | Thiet ke web | Thiet ke website | Host | Windows Hosting | ASP.Net hosting | dang ky ten mien | Domain | Hosting Solutions | .Net hosting | Domain registration | host asp | host asp.net | hosting | design | ThietKeWeb | Thiết kế web | reseller hosting | dedicated server | server | VPS | plesk | helm | hosting controller | cPanel | free Hosting | host miễn phí | Host giá rẻ | hosting giá rẻ | Free domain | ten mien vietnam | domain vietnam | vietnam domain | linux hosting | hosting linux | php hosting | đại lý hosting | đại lý host | host miễn phí | host php | dang ky ten mien | ten mien vietnam | thiet ke trang web | vietnam design | design vietnam | web design | design web
Windows - Máy chủ Nước ngoài
Windows Silver NN
 đăng ngày: 13/06/2010 hồi 01:08:02
Dung lượng 500 MB
Băng thông 05 GB
Số lương tên miền 01
Tên miền chạy chung 02
Số lượng hòm thư POP3 10
Tên miền phụ 10
MSSQL Server 2005 01
Dung lượng MSSQL 300 MB
Giá: 600.000 VND/năm
Miễn phí 01 tháng sử dụng
Windows Gold NN
 đăng ngày: 13/06/2010 hồi 01:06:52
Dung lượng 1000 MB
Băng thông 12 GB
Số lương tên miền 02
Tên miền chạy chung 03
Số lượng hòm thư POP3 20
Tên miền phụ 20
MSSQL Server 2005 02
Dung lượng MSSQL 500 MB
Giá: 1.200.000 VND/năm

Windows Platinum NN
 đăng ngày: 13/06/2010 hồi 01:05:24
Dung lượng 1500 MB
Băng thông 20 GB
Số lương tên miền 03
Tên miền chạy chung 05
Số lượng hòm thư POP3 50
Tên miền phụ 50
MSSQL Server 2005 03
Dung lượng MSSQL 1000 MB
Giá: 2.000.000 VND/năm

Windows Diamond NN
 đăng ngày: 13/06/2010 hồi 01:02:39
Dung lượng 2000 MB
Băng thông 30 GB
Số lương tên miền 03
Tên miền chạy chung 10
Số lượng hòm thư POP3 150
Tên miền phụ 150
MSSQL Server 2005 05
Dung lượng MSSQL 2500 MB
Giá: 3.000.000 VND/năm

Trang số:  1