hosting solutions, domain registration, Host, domain, asp.net hosting,host asp,host asp.net,.net hosting,hosting,design,ThietKeWeb,Thiet ke web, Thiết kế web,reseller hosting,dedicated server,server,VPS,plesk,helm,hosting controller,thiet ke website, thiet ke trang web, hosting vietnam, vietnam hosting, windows hosting, host windows, linux hosting, host linux, web design, vietnam domain, domain vietnam
   
Hotline: 0988881881


Domain
Bảng giá
.COM/.NET/.ORG 280.000 / năm
.INFO 250.000 / năm
.CO (new) 650.000 / năm
.BIZ 250.000 / năm
.TV 680.000 / năm

Hosting khách chọn nhiều nhất

Windows Gold VN
Windows Diamond VN

Hosting Vietnam | Vietnam Hosting | Host Viet | Viet Host | Thiet ke web | Thiet ke website | Host | Windows Hosting | ASP.Net hosting | dang ky ten mien | Domain | Hosting Solutions | .Net hosting | Domain registration | host asp | host asp.net | hosting | design | ThietKeWeb | Thiết kế web | reseller hosting | dedicated server | server | VPS | plesk | helm | hosting controller | cPanel | free Hosting | host miễn phí | Host giá rẻ | hosting giá rẻ | Free domain | ten mien vietnam | domain vietnam | vietnam domain | linux hosting | hosting linux | php hosting | đại lý hosting | đại lý host | host miễn phí | host php | dang ky ten mien | ten mien vietnam | thiet ke trang web | vietnam design | design vietnam | web design | design web
Windows - Máy chủ Việt Nam
Windows Silver VN
 đăng ngày: 09/06/2010 hồi 04:56:04
Dung lượng 1.000 MB
500 MB
Băng thông 15 GB
Số lương tên miền 01
Tên miền chạy chung 02
Số lượng hòm thư POP3 10
Tên miền phụ 10
MSSQL Server 2005 01
Dung lượng MSSQL 300 MB
Giá: 700.000 VND/năm

Windows Gold VN
 đăng ngày: 09/06/2010 hồi 04:50:40
Dung lượng
3000 MB
2000 MB
Băng thông
30 GB
25 GB
Số lương tên miền 02
Tên miền chạy chung 03
Số lượng hòm thư POP3 20
Tên miền phụ 20
MSSQL Server 2005 02
Dung lượng MSSQL 1000 MB
Giá: 1.500.000 VND/năm
Miễn phí 01 tên miền .com
Windows Platinum VN
 đăng ngày: 09/06/2010 hồi 04:45:09
Dung lượng
5000 MB
3000 MB
Băng thông
60 GB
50 GB
Số lương tên miền 03
Tên miền chạy chung 05
Số lượng hòm thư POP3 50
Tên miền phụ 50
MSSQL Server 2005 03
Dung lượng MSSQL 1500 MB
Giá: 2.500.000 VND/năm

Windows Diamond VN
 đăng ngày: 09/06/2010 hồi 04:11:10
Dung lượng
8000 MB
5000 MB
Băng thông
100 GB
90 GB
Số lương tên miền 05
Tên miền chạy chung 10
Số lượng hòm thư POP3 150
Tên miền phụ 150
MSSQL Server 2005 05
Dung lượng MSSQL 2500 MB
Giá: 3.800.000 VND/năm
Miễn phí 01 tên miền .com
Windows Max VN
 đăng ngày: 09/06/2010 hồi 03:16:30
Dung lượng
15.000 MB
10.000 MB
Băng thông 200 GB
Số lương tên miền 10
Tên miền chạy chung 100
Số lượng hòm thư POP3 500
Tên miền phụ 500
MSSQL Server 2005 10
Dung lượng MSSQL 5000 MB
Giá: 6.800.000 VND/năm
Miễn phí 02 tên miền .com
Đặt banner, logo miễn phí 06 tháng trên raovat.com.vn
Trang số:  1