hosting solutions, domain registration, Host, domain, asp.net hosting,host asp,host asp.net,.net hosting,hosting,design,ThietKeWeb,Thiet ke web, Thiết kế web,reseller hosting,dedicated server,server,VPS,plesk,helm,hosting controller,thiet ke website, thiet ke trang web, hosting vietnam, vietnam hosting, windows hosting, host windows, linux hosting, host linux, web design, vietnam domain, domain vietnam
   
Hotline: 0988881881


Domain
Bảng giá
.COM/.NET/.ORG 280.000 / năm
.INFO 250.000 / năm
.CO (new) 650.000 / năm
.BIZ 250.000 / năm
.TV 680.000 / năm

Hosting khách chọn nhiều nhất

Linux Gold VN
Linux Platinum VN

Hosting Vietnam | Vietnam Hosting | Host Viet | Viet Host | Thiet ke web | Thiet ke website | Host | Windows Hosting | ASP.Net hosting | dang ky ten mien | Domain | Hosting Solutions | .Net hosting | Domain registration | host asp | host asp.net | hosting | design | ThietKeWeb | Thiết kế web | reseller hosting | dedicated server | server | VPS | plesk | helm | hosting controller | cPanel | free Hosting | host miễn phí | Host giá rẻ | hosting giá rẻ | Free domain | ten mien vietnam | domain vietnam | vietnam domain | linux hosting | hosting linux | php hosting | đại lý hosting | đại lý host | host miễn phí | host php | dang ky ten mien | ten mien vietnam | thiet ke trang web | vietnam design | design vietnam | web design | design web
Linux - Máy chủ Việt Nam
Linux Max VN
 đăng ngày: 07/09/2010 hồi 16:30:02
Dung lượng 15.000 MB
Băng thông 200 GB
Số lương tên miền 10
Tên miền chạy chung 100
Số lượng hòm thư POP3 500
Tên miền phụ 500
MySQL 5 10
Dung lượng MySQL 5000 MB
Giá: 6.800.000 VND/năm
Miễn phí 03 tên miền .com
Linux Silver VN
 đăng ngày: 18/06/2010 hồi 23:42:27
Dung lượng 500 MB
Băng thông 10 GB
Số lương tên miền 01
Tên miền chạy chung 02
Số lượng hòm thư POP3 10
Tên miền phụ 10
MySQL 5 01
Dung lượng MySQL 300 MB
Giá: 700.000 VND/năm
Miễn phí 01 tên miền .com
Linux Gold VN
 đăng ngày: 18/06/2010 hồi 23:41:08
Dung lượng 2000 MB
Băng thông 25 GB
Số lương tên miền 02
Tên miền chạy chung 03
Số lượng hòm thư POP3 20
Tên miền phụ 20
MySQL 5 02
Dung lượng MySQL 800 MB
Giá: 1.500.000 VND/năm
Miễn phí 01 tên miền .com
Linux Platinum VN
 đăng ngày: 18/06/2010 hồi 23:39:32
Dung lượng 3000 MB
Băng thông 50 GB
Số lương tên miền 03
Tên miền chạy chung 05
Số lượng hòm thư POP3 50
Tên miền phụ 50
MySQL 5 03
Dung lượng MySQL 1500 MB
Giá: 2.500.000 VND/năm
Miễn phí 02 tên miền .com
Linux Diamond VN
 đăng ngày: 18/06/2010 hồi 23:30:46
Dung lượng 5000 MB
Băng thông 90 GB
Số lương tên miền 03
Tên miền chạy chung 10
Số lượng hòm thư POP3 150
Tên miền phụ 150
MySQL 5 05
Dung lượng MySQL 2500 MB
Giá: 3.800.000 VND/năm
Miễn phí 02 tên miền .com
Trang số:  1